แอพพลิเคชั่น พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) คาถาป้องกันภัย

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดฟรี แอพ  ชัยมงคลคาถา (พาหุง)  คาถาป้องกันภัย
 

แอพพลิเคชั่น พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) คาถาป้องกันภัย


      หลวงพ่อจรัญท่านกล่าวเอาไว้ว่า พาหุงมหากาเป็นบทสวดมนต์ที่มีค่าที่สุด มีผลดีที่สุด เป็นชัยชนะอย่างสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงได้มาด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ และด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรม ผู้ใดสวดเป็นประจำ จะมีแต่ชัยชนะ มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน มีสติระลึกได้ จะตายก็ไปสู่สุคติภูมิ

 

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น Play Store ฟรี มาให้นำเสนอ

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) คาถาป้องกันภัย

แอพพลิเคชั่น พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) คาถาป้องกันภัย

แอพพลิเคชั่น พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) คาถาป้องกันภัย

แอพพลิเคชั่น พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) คาถาป้องกันภัย

แอพพลิเคชั่น พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) คาถาป้องกันภัย

แอพพลิเคชั่น พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) คาถาป้องกันภัย

แอพพลิเคชั่น พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) คาถาป้องกันภัย

แอพพลิเคชั่น พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) คาถาป้องกันภัย

 

 Total Execution Time: 0.0051840662956238 Mins