กลด

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2548

 

 

           กลด คือร่มขนาดใหญ่ มีด้ามยาวถอดเก็บได้ ที่ชายร่มมีผ้ามุ้งเย็บติดโดยรอบ หรือมีมุ้งขนาดใหญ่ครอบต่างหาก กลดใช้เป็นบริขารพิเศษของพระธุดงค์ หรือพระที่เดินทางไกลสมัยก่อน เวลาเดินทางหรือเดินธุดงค์ท่านจะถอดด้ามและพับร่มใส่ไว้ในถุงพิเศษแล้วแบกหรือสะพายไป จึงเมื่อเห็นพระแบกกลดเดินทางหรือปักกลดอยู่ก็รู้กันว่าเป็นพระธุดงค์

 

          ธรรมเนียมการอยู่กลดเป็นอุบายวิธีที่จะกำจัดความเห็นแก่นอนและความยึดติดในที่นอน และทำให้กิเลสเบาบางได้อย่างหนึ่ง ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า “ อยู่กลดหมดทุกข์” นั่นแล

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร