กุศล

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2548

 

               กุศล แปลว่า ฉลาด , สิ่งที่ตัดความชั่วแต่โดยทั่วไปใช้หมายถึงความดี ความงาม สิ่งที่ดี มักใช้คู่กับคำว่าบุญ เป็นบุญกุศล และคู่กับคำว่ากรรม เป็นกุศลกรรม ซึ่งก็มีความหมายว่าบุญ ความดี กรรมดี เหมือนกัน

 

“ เกิดเป็นคนควรสร้างกุศลให้มากเข้าไว้แหละดี ” พระท่านเตือนสติมิให้ประมาท

สร้างกุศลให้มากในที่นี้ก็คือทำบุญไว้ให้มากนั่นเอง

กุศลหรือบุญที่ควรทำคือ ทาน ศีล ภาวนา และกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เป็นต้น

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร