วิธีแก้ไขวิบากกรรม

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2558

วิธีแก้ไขวิบากกรรม


๑. หักดิบเลิกทำสิ่งไม่ดีทั้งหลาย
๒. ลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมด
๓. รักษาศีล ๕, ศีล๘ให้บริสุทธิ์
๔. ให้สั่งสมบุญทุกอย่างเต็มที่และต่อเนื่องทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้น
๕. ให้ปลื้มในบุญทั้ง ๓ระยะ ทั้งก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำ แล้วให้หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด
๖. อธิษฐานจิตให้บุญที่ได้สั่งสมมาไปตัดรอนวิบากกรรมที่เคยทำไว้
๗. อุทิศไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เคยเบียดเบียนไว้ 
๘. ถ้ามีโรคมากเกิดจากวิบากกรรม ปาณาติบาต ทรมานสัตว์ หรือใช้แรงงานสัตว์มากเกินไป
 ให้ปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน รวมทั้งถวายคิลานเภสัชกับพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
๙. ถ้าเป็นโรคผิวหนังให้ปัดกวาดเช็ดถู ทำความสะอาดเสนาสนะในเขตสงฆ์ เช่นหอฉัน วิหาร อุโบสถ เจดีย์ พระพุทธรูป เป็นต้น 
และถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์
๑๐. ถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับตาให้ทำบุญถวายโคมประทีป จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย มองคนด้วยจิตเมตตา
๑๑. ถ้าไม่ได้รับการศึกษา หรือการศึกษาไม่สูง ให้ทำบุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษากับพระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา และฝึกนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
๑๒. ถ้าล่วงเกินพระรัตนตรัย บุพการี ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีศีลธรรมให้ไปกราบขอขมา ขออโหสิกรรม
๑๓. ถ้าเป็นภรรยาเบื่อชีวิตการครองเรือน อยากเป็นผู้ชายให้ดูแลปรนนิบัติสามีประดุจเทวดา หาโอกาสรักษาศีล๘ เมื่อทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ได้เกิดเป็นผู้ชาย
๑๔. ถ้าจะให้แก้ไขวิบากกรรมเจ้าชู้ ให้รักษาศีล๘ อย่างน้อยทุกวันพระ จนตลอดชีวิต
๑๕. ถ้าญาติมิตรใกล้ตัวยังไม่ศรัทธา ไม่เข้าใจเรื่องบุญ ให้ทำบุญใส่ชื่อญาติมิตรแล้วอธิษฐานจิตตามความปราถนาไปก่อน
๑๖. การทำบุญใส่ชื่อผู้ตาย จะได้บุญเต็มที่กว่าใส่ชื่อตนเองและอุทิศไปให้
๑๗. ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ ให้ทำบุญใหญ่อุทิศ เจาะจงไปให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว หากหมู่ญาติมิตรอยู่ในยมโลก จะรับบุญได้เต็มที่
๑๘. ให้สำรวจดูว่าปัจจุบันชาติ เรามีความบกพร่องเรื่องใดบ้าง เช่น รูปวิบัติ ทรัพย์วิบัติ หรือคุณวิบัติ เมื่อสั่งสมบุญแล้วให้อธิษฐานจิตแก้ไขความบกพร่องนั้น
๑๙. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมได้เร็วขึ้น

 

            สรุป ที่มาของวิบากกรรม การส่งผลของกรรม และกรรมในอดีตที่ส่งผลให้เป็นสุข ทุกข์ ในปัจจุบัน บอกว่า ชีวิตนี้มีที่มา จากกรรมดี ชั่วของแต่ละชีวิตที่ทำมาในอดีตช่วงไกล และอดีตช่วงใกล้ตามมาส่งผล

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 Total Execution Time: 0.0012333353360494 Mins