เทวดาใช้ปัจจัย ๓ ประการ

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2558

เทวดาใช้ปัจจัย ๓ ประการซึ่งเกิดจากอำนาจบุญ คือ


๑. อาหารทิพย์ หรือสุทธาโภชน์
๒. อาภรณ์ทิพย์
๓. วิมานทิพย์

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 

 Total Execution Time: 0.0013227661450704 Mins