เพลง ฉันจะทอดกฐิน

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2558

 

เพลง : ฉันจะทอดกฐิน

เพลง : ฉันจะทอดกฐิน
คำร้อง : ดร.ตั้ม (วีระ สุภะ)
ขับร้อง : เจินเจิน บุญสูงเนิน , นิตยา บุญสูงเนิน , อารีย์ สารศาสตร์สุนทร
เรียบเรียง : กุณฑล สีสาม
ทำนอง : จากเพลง ฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ของ เจินเจิน บุญสูงเนิน
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
ภาพ : DMC Cartoon
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

------------------------------------------------------------------

ฉันจะทอดกฐิน 
เป็นฉันโชคดีแค่ไหน 
ชีวิตฉัน ๆ กำกับ 
บุญเยอะใครไม่ยอมรับ 
บทบาทมีความสำคัญ 
ได้เป็นผู้เผยแผ่วิชชาธรรมกาย ทั่วโลกสุขสันต์ 
ฉันก็เป็นประธานกฐินคนหนึ่ง

ฉันทุ่มชีวิตจิตใจ
บุญนี้สร้างได้ทุก ๆ อย่าง
มาช้าก็สุขดังหวัง
สร้างทุกสิ่งได้ทันกับคนอื่น
ถึงใครจะทำไปแล้ว
ก็อย่าแผ่วนะทุก ๆ คน
ฉันสู้ฉันรื้อผังจน 
ชวนคนสร้างบุญ

กฐินเริ่มทำตอนไหน
ชีวิตฉัน ๆ กำกับ 
บอกบุญใครก็ยอมรับ
เพราะเป็นบทบาทสำคัญ
พุทธศาสน์ทั่วโลกขยาย
รวมใจเราเป็นหนึ่งเดียวกัน
ฉันก็เป็นประธานกฐินคนหนึ่ง

ฉันทุ่มชีวิตจิตใจ
ทำใจใส ๆ สำเร็จทุกอย่าง
ทำหน้าที่สมหวัง
สร้างบุญให้ทันกับคนอื่น
ฉันเร่งทำตอนนี้ดุสิตบุรีเป้าหมายตน
ฉันสู้ฉันรื้อผังจน 
ชวนคนสร้างบุญ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011296312014262 Mins