มรภ.ธนบุรี สาธิตสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2548

ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สำนักศิลปะวัฒนธรรม ได้มีการสาธิตสวดมนต์หมู่สรภัญญะ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  และมารยาทในการสวดมนต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ อธิการบดี เป็นประธาน
 Total Execution Time: 0.0015521645545959 Mins