สภาพความเป็นอยู่ในนรก

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2558

สภาพความเป็นอยู่ในนรก


         สัตว์นรกมีชีวิตอยู่เพื่อเสวยทุกข์ อันเกิดจากบาปอกุศลที่ตนเองได้ทำเอาไว้


           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาชีวิตของสัตว์นรกเอาไว้ว่า เหมือนบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผา ครอบงำเหน็ดเหนื่อย สะทกสะท้าน หิวกระหายเดินมุ่งมายังหลุมถ่านเพลิง ตกลงไปในหลุมถ่านเพลิง ลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษ เต็มไปด้วยถ่านเพลิงเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 Total Execution Time: 0.0010107636451721 Mins