ให้ทาน ส่งให้เรามีความสุข

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2558

ให้ทาน ส่งให้เรามีความสุข

        เป็นฆราวาสครองเรือน  ให้หมั่นให้ทาน  ให้ละสุขน้อย  โดย การบริจาคทาน   ที่มีสมบัติยิ่งใหญ่ไพศาลในมนุษย์โลกนี้ ถึงมีพอประมาณหรือมีเล็กน้อยก็ช่าง อุตส่าห์ละเถิด  จงให้ทาน ให้ความสุข ในภพนี้ และภพหน้าต่อไปนับภพไม่ถ้วน ให้อุตส่าห์ให้ทาน  ทานนี่แหละเป็นข้อสำคัญนัก  ท่านยืนยันตามตำรับตำรา ว่ามนุษย์จะได้รับความสุขในมนุษย์โลก  ก็เพราะอาศัยการให้ทานกัน 

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี