อัจฉริยะ

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2548

 

 

          อัจฉริยะ แปลว่า อันควรแก่การดีดนิ้วให้ หมายถึง แปลก ประหลาด น่าพิศวงจนน่ายกนิ้วให้ น่าดีดนิ้วชมว่ายอดเยี่ยม ในที่ทั่วไปใช้ในรูปว่า อัศจรรย์ เช่นใช้ว่า

“ เรื่องน่าอัศจรรย์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่เคยเห็นเลย”

 

 

          อัจฉริยะ ที่ใช้กับบุคคลหมายถึงมีความรู้ มีความสามารถหรือคุณสมบัติพิเศษยอดเยี่ยม สูงกว่าปกติสามัญ หาไม่ได้ในบุคคลปกติ เช่นใช้ว่า

“ เขามีมันสมองอัจฉริยะ จึงทำอะไรดูง่ายไปหมด”

“ บุคคลผู้ได้สัมผัสอมตธาตุด้วยกาย จัดเป็นอัจฉริยบุคคล หาได้ยากในโลก”

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010175148646037 Mins