หยุดให้เป็น (ใจ)เย็นให้พอ

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2558

หยุดให้เป็น (ใจ)เย็นให้พอ

 

“หยุดให้เป็น (ใจ)เย็นให้พอรอให้ได้ ง่ายนิดเดียว”

“Know how to stop the mind; be calm, patient, make it simple”

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ "ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง ยิ่งดิ่งไม่หยุด 2"