ตักบาตรพระ ๑,๐๐๙ รูป วัดราชโอรสาราม

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2558

 Total Execution Time: 0.0018454353014628 Mins