ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล ๕ ประการ"
และร่วมพิธีทอดผ้าป่า
๑. วัดอัมพวัน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
๒. วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
๓. วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี(และร่วมพิธีปุพพเปตพลี)
๔. วัดใหม่พิบูลย์ผล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
๕. วัดใหม่นพรัตน์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 

๑. วัดอัมพวัน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

๒. วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

๓. วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

 

 

 

๕. วัดใหม่นพรัตน์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

 Total Execution Time: 0.0018093983332316 Mins