ศีลคืออะไร?

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2559

ศีลคืออะไร?

           มาลีรักวัดพระธรรมกาย เพราะวัดสอนให้มาลีเป็นคนมีศีล รักศีล รู้จักปิยะวาจา พูดจาดีๆกับพ่อแม่ และรักทุกๆคนสอนให้มาลีรู้จักทำความดี จนกระทั่งมีวันนี้ วันที่รู้จักคำว่า ศีล คืออะไร ค่ะ

 

มาลี คาร์โนว์สกี