รักและศรัทธา

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2559

รักและศรัทธา

            ตัวผมเองก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมาย แต่เมื่อได้มาพบกับหลวงพ่อธัมมชโย ทำให้ครอบครัวและชีวิตผมเปลี่ยนไป ท่านสอนในด้านความจริงของชีวิต สอนให้นั่งธรรมะ ทำแต่สิ่งที่ดีงาม ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ผมก็ยังเชื่อมั่น ศรัทธาและรักในพระรูปหนึ่งที่มีนามว่า "ธัมมชโย"

 

วงศกร เพ็ชรสูงเนิน

 Total Execution Time: 0.0092771172523499 Mins