รักษาวัดในพระพุทธศาสนา

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2559

รักษาวัดในพระพุทธศาสนา

           วัดพระธรรมกายสอนให้ฉันรักบุญ ทำทาน รักษาศีล ๕ และปฏิบัติธรรม...ทุกวัน พร้อมทั้งสอนให้ดูแลรักษาวัดในพระพุทธศาสนาค่ะ

 

ปภัสรัฐ จุทอง
 

 Total Execution Time: 0.00095526774724325 Mins