รักบุญกลัวบาป

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2559


รักบุญกลัวบาป

       

รักบุญกลัวบาป

            ผมรักวัดพระธรรมกาย เพราะคำสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ มโนปณิธานของหมู่คณะ และวัฒนธรรมคุณยาย หล่อหลอมให้ผมมีวินิจฉัยต่าง ๆ ในเรื่อง ควร - ไม่ควร ถูก - ผิด ดี -ชั่ว บุญ - บาป ได้ถูกต้อง ตรงไปตามความเป็นจริง

 

ธนภูมิ สุวรรณบาตร์