ชีวิตครอบครัวเปลี่ยน

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2559

วิภา พิมพ์สกุล,ชีวิตครอบครัวเปลี่ยน,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ชีวิตครอบครัวเปลี่ยน

"ครอบครัวเข้าวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑ เกือบ ๒๐ ปี แล้วค่ะ ประทับใจในความสะอาด ความเป็นระเบียบ
การยิ้มแย้ม และมิตรไมตรีจากทุกคนที่วัด คำสอนของหลวงพ่อ ทำให้เข้าใจความหมาย ที่แท้จริงของคำว่า
บาป เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต และการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ปลอดภัย สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิต
ทำให้ทุกคนในครอบครัว มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และชีวิตครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นค่ะ"

                                                                                                                   วิภา พิมพ์สกุล

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0010174512863159 Mins