วัดสอน

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2559

โสภา ชัยมาต,วัดสอน,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

วัดสอน

           รักวัดพระธรรมกายเพราะ วัดสอนให้เราทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
           และได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีๆ ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
           ขอบคุณวัดที่สอนให้เราเป็นคนดีค่ะ


                                                                       โสภา ชัยมาต