รู้สึกว่าวัดสอนดี

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2559

บุญช่วย ทานิวะ,รู้สึกว่าวัดสอนดี,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

รู้สึกว่าวัดสอนดี

 เริ่มเข้าวัดพระธรรมกาย โทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๗ ด้วยการชักชวนของกัลยาณมิตรท่าน  หนึ่ง ตอนแรกที่ได้ยินชื่อวัดพระธรรมกายรู้สึกเฉยๆ และก็คิดว่า วัดนี้เข้าได้เฉพาะคนรวย แต่อยากมาดู พอมา  แล้วรู้สึกว่าวัดสอนดี จึงมาวัดประจำ และทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับพ่อบ้าน พ่อบ้านก็มาเป็นอาสาสมัคร  ช่วยงานบุญที่วัดด้วยคะ ฉันรักหลวงพ่อ ฉันรักวัดพระธรรมกาย

                                                                                                             บุญช่วย ทานิวะ