การให้โดย ไม่หวังสิ่งตอบแทน

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2559

กรรณิการ์ พุ่มไสว,การให้โดย ไม่หวังสิ่งตอบแทน,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

การให้โดย ไม่หวังสิ่งตอบแทน

รู้แต่ว่าเพราะคำสอนของหลวงพ่อ ทำให้เราเปลี่ยนไป จากที่เป็นคนใจร้อน ไม่ยอมคน ยอมหักแต่ไม่ยอมงอ ท่านสอนให้รู้จักการให้ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดเวลาเกือบ ๑๐ ปี ที่ได้ช่วยงานอาสาสมัคร ที่กองรักษาบรรยากาศ มีความสุข ปลื้มใจทุกงานบุญ เพราะมีหลวงพ่อเป็นต้นแบบค่ะ

                                                                                                  กรรณิการ์ พุ่มไสว

 

                                                                           

 Total Execution Time: 0.00099980036417643 Mins