ทดแทนคุณ บิดามารดา

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2559

ปวีณา แซ่ลิ้ม,ทดแทนคุณ บิดามารดา,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ทดแทนคุณ บิดามารดา

รักวัดพระธรรมกาย เพราะวัดสอนให้รู้จักการทดแทนคุณบิดามารดา และผู้มีพระคุณอย่างถูกวิธี ให้ท่านเหล่านั้นได้บุญอย่างสูงสุด อีกทั้งยังสอนให้เราฝึกฝนตนเอง ได้อย่างไม่มีข้อแม้เงื่อนไข เพื่อให้ได้บุญบารมี สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มาสร้างบุญในโลกนี้ค่ะ

                                                                                                    ปวีณา แซ่ลิ้ม

 


 

 Total Execution Time: 0.019530618190765 Mins