เพลง อานิสงส์บุญหัตถ์สวรรค์

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2559

เพลง อานิสงส์บุญหัตถ์สวรรค์

เพลง อานิสงส์บุญหัตถ์สวรรค์
คำร้อง BK#17 & สว่าง Droup Team
ขับร้อง นรินทร์ เย็นใจ, อนิรุทธิ ธีระบุตร, ชฎลศ์พร เมธประสพสันต์, สุธีธิดา จันทร์ประทุม
จากทำนองเพลง ดอกไม้จะบาน
ศิลปิน นันทิดา แก้วบัวสาย
ค่ายเพลง บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่
ใช้เพื่อการสอนศีลธรรม

----------------------------------------------------------------------

บุญนี้อานิสงส์บันดาล บุญรักษาชื่นบาน
สราญในใจ ส่งผลเกื้อกูลยิ่งใหญ่
ให้สุขสดใสด้วยใจชื่นบาน
อายุจะยั่งยืนนาน ผ่องใสตระการ
ด้วยทรัพย์นอกใน สุขะ พละยิ่งใหญ่
ปฏิภาณแจ่มใสไสวด้วยธรรม
ด้วยผลที่ปลื้มใจทำ จะช่วยน้อมนำ
พบธรรมภายใน ล่ำค่ากว่ายอดเพชรใด
คือพระธรรมกายที่ในกายตน

ด้วยผลที่ปลื้มใจทำ จะช่วยน้อมนำ
พบธรรมภายใน ล่ำค่ากว่ายอดเพชรใด
คือพระธรรมกายที่ในกายตน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00109623670578 Mins