ทหารรับใช้ชาติ

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2559

ทหารรับใช้ชาติ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

ทหารรับใช้ชาติ
การเป็นทหารรับใช้ชาติของผมถือว่าได้บุญไหม ถ้าได้ ได้อย่างไรครับ ถ้าไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับ


คุณครูไม่ ใหญ่
อาชีพทหารเป็นอาชีพที่มีทั้งบุญและบาปเจือกัน เพราะเป็นอาชีพที่เสียสละเพื่อชาติ เพื่อส่วนรวม เพื่อให้เกิดความสงบของบ้านเมือง ต้องเสี่ยงชีวิต เสี่ยงภัย ลำบากและก็ต้องตายแทนคนอื่น ดังนั้น ต้องหมั่นสั่งสมบุญให้มากๆ ในทุกบุญ เพราะการฆ่าเขามันเป็นบาป แต่เราเสียสละชีวิตเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง นี่ถือว่าเป็นบุญ แต่มันก็เจือๆ กันอยู่

การเป็นทหารรับใช้ชาติของลูก ถ้ามีเจตนาอยากให้ชาติ ศาสนา และประชาชนผู้อยู่แนวหลังปลอดภัย ก็มีส่วนแห่งบุญอยู่บ้างแบบโลกๆ คือ จะได้รับการชื่นชมแบบทางโลก ได้รับเกียรติยศเชิดชูยกย่องในสังคมของประเทศที่ไปเกิด ทรัพย์สมบัติจะถูกปกป้องไม่ให้มีภัยต่างๆ เพราะเราสละชีวิตเพื่อปกป้องผองภัย ส่วนวิบากกรรมนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่จะฆ่าข้าศึกนั้นรุนแรงแค่ไหน และจำนวนข้าศึกที่ถูกฆ่า รวมถึงวิธีการ
ฆ่าทรมานมากน้อยแค่ไหน

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 5 อย่างงี้ บาปมั้ย
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘