ได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้อีกมากมาย

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2559

นฤปนาท คำสิงห์นอก ,ได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้อีกมากมาย,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

ได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้อีกมากมาย

เคยได้ยินชื่อวัดพระธรรมกายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ แต่ก็แค่ผ่านๆหู เพราะไม่มีกัลยาณมิตรชวนมาในตอนนั้น ได้เข้ามาวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕  มีญาติมาชวนที่เขาแก้วเสด็จ ซึ่งจัดบวชประจำเดือน เมื่อลาสิกขาออกมาตามกำหนด ในใจยังรู้สึกค้างคา ยังไม่รู้สาระของชีวิตมากนัก จนปี พ.ศ.๒๕๕๖ ตัดสินลาบวช ๑ พรรษาที่วัดพระธรรมกาย ได้เรียนนักธรรมตรี ได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้อีกมากมาย ที่ทางโลกไม่มีสอน เราได้รู้ความจริงของชีวิต รักพระพุทธศาสนา รักหลวงพ่อ รักหลวงปู่ รักคุณยายอาจารย์ฯ รักวัดพระธรรมกายครับผม

                                                                                             

นฤปนาท คำสิงห์นอก 

 Total Execution Time: 0.0008515199025472 Mins