สอนให้รักตัวเอง ด้วยการละความชั่ว

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2559

  ปภัสรัฐ จุทอง,สอนให้รักตัวเอง ด้วยการละความชั่ว,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

สอนให้รักตัวเอง ด้วยการละความชั่ว

"เพราะวัดสอนให้เรารักตัวเอง ด้วยการละความชั่วทั้งปวง สอนให้ทำบุญ แต่ไม่ใช่แค่บุญอย่างที่เราเคยเข้าใจกัน สอนให้ทำกุศลกรรมบทถึง ๑๐ ประการ เราจึงได้บทฝึกที่ดีจากวัด สามารถรักษาใจให้ใสๆ ได้ตลอดเวลา มองเห็นโลกตามความเป็นจริงแบบครบวงจร และการฝีกแบบนี้ทำให้ เรารักในพระพุทธศาสนา สามารถเป็นที่พึ่งให้ตนเองและพระพุทธศาสนาได้ ภูมิใจที่ได้รู้จักและเป็นส่วนหนึ่งของหมูู่คณะที่ได้สร้างบารมีที่วัดพระธรรมกาย"

                                                                                                      ปภัสรัฐ จุทอง

 Total Execution Time: 0.0047636469205221 Mins