หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๔๒) หลักในการทำงาน (๒)

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2559

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๔๒) 
หลักในการทำงาน (๒)

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๒) หลักในการทำงาน (๒) , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

      การบริหารองค์กรใด ๆ ก็ตาม หนีไม่พ้นเรื่องที่จะต้องเอาใจใส่และเข้มงวดอยู่ ๓ เรื่อง คือ เรื่องงาน เรื่องเงิน และเรื่องคน ทั้งสามเรื่องนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดควบคู่กันไป หากมีความหละหลวมในจุดใดจุดหนึ่ง จะเป็นสาเหตุให้ภาพรวมขององค์กรเกิดความเสียหายไดั

      ด้วยความเป็นห่วงในจุดนี้ หลวงพ่อทั้งสองท่านจึงต้องย้ำแล้วย้ำอีกกับลูก ๆ โดยเฉพาะหลวงพ่อธัมมชโย ท่านจะตอกย้ำให้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ขาด เพราะการที่เรากลั่นใจตนเองอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะช่วยลดหรือขจัดปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ได้

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๒) หลักในการทำงาน (๒) , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

    หลวงพ่อทัตตชีโว ได้ให้หลักที่สำคัญไว้ดังนี้

    เรื่องเกี่ยวกับคน     " ในเรื่องของคนมีเรื่องที่ต้องพิจารณาหลายเรื่อง "

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๒) หลักในการทำงาน (๒) , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

        ประการแรก หากจะเอาใครไปอยู่ด้วย ให้ผู้ที่อยู่ก่อนร่วมกันพิจารณาว่าเห็นสมควรหรือไม่ ต้องให้เป็นมติเอกฉันท์ หากมีแม้แต่เสียงเดียวค้าน ให้ชะลอไว้ก่อน ไม่งั้นจะมีปัญหา

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๒) หลักในการทำงาน (๒) , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     ประการที่สอง ในการทำงานถือว่าทรัพยากรบุคคล เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด หากเราฝึกคนของเราให้มีคุณภาพได้มากเท่าไร งานพระศาสนาก็จะขยายไปได้มากเท่านั้น ดังนั้นเมื่อมีบุคลากรใหม่ไปถึง อย่าเพิ่งให้รีบทำงาน ให้เขาไปทำความเข้าใจกับสภาพผู้คน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แล้วค่อยลงมือทำงาน

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๒) หลักในการทำงาน (๒) , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

       ประการที่สาม ให้ทำความเข้าใจให้ดีว่าเรื่องคนมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดเยอะ หลวงพ่อเจ็บตัวมามาก ให้จำไว้ว่าเอาคนเข้าไม่ยาก แต่เอาออกยาก และเมื่อออกไปแล้วก็จะหันมาแว้งกัดเอาได้ ดังนั้นจะเอาใครเข้ามาช่วยงานให้ดูให้ดี

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๒) หลักในการทำงาน (๒) , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     ประการที่สี่ หากจะเอาญาติพี่น้องเข้ามาอยู่วัด ให้พิจารณาดูให้ดี หากเป็นญาติของเราเอง บางครั้งก็จะเสียการปกครอง แม้เราไม่ลำเอียงก็จะถูกมองว่าลำเอียง หรือหากเป็นกรณีเป็นญาติ ๆ กันเข้ามาอยู่วัด พอไม่พอใจเวลาเขาออกไป เขาก็จะยกทีมออก ก็จะทำให้งานวัดสะดุดได้ ก็ให้ดูให้ดี "

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๒) หลักในการทำงาน (๒) , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     เพราะความเข้มงวดกวดขันจากหลวงพ่อทั้งสอง จึงทำให้เรายึดหลักว่า แม้จะมีงานมากน้อยเพียงใด ต้องไม่ทิ้งงานที่แท้จริง คือ การทำภาวนา เพราะนอกจากจะเกิดประโยชน์ส่วนตนแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นการปรับสัมมาทิฏฐิของทุกคนในวัด ให้มีใจนุ่มนวลควรแก่การงาน ซึ่งจะทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเกินควรเกินคาดอีกด้วย


 


ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก 
อาสภกันโต ภิกขุ

๑ ก.ย. ๕๙
anacaricamuni.blogspot.ae

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014959998925527 Mins