หลวงพ่อสอนให้ไม่ให้ประมาท

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2559

ประไพ จิตวัฒนากร,หลวงพ่อสอนให้ไม่ให้ประมาท,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

หลวงพ่อสอนให้ไม่ให้ประมาท

"เริ่มเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ หลวงพ่อสอนให้ทุกคนไม่ประมาท ในการดำเนินชีวิตด้วยการสอนเรื่องกฏแห่งกรรม บาป บุญ สมาธิ ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีความสงบ และเป็นสุขทั้งกายใจ รู้จักวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ตามหลักธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สำคัญ วัดยังได้หล่อหลอมให้เด็กๆ เป็นเยาวชนคนเก่งและดี ของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ" 

                                                                                                                 ประไพ จิตวัฒนากร

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0029997984568278 Mins