ใครดีให้ดีตอบ

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2547

 

ใครทำโทษโทษนั้น                    แทนทด

ใครคิดจิตคดคด                                      ต่อบ้าง

ใครจริงจึ่งจริงจรด                           รักต่อ กันนา

ใครใคร่ร้างเร่งร้าง                       รักร้างแรมไกล
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร