เพียรมาก

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2547

 

เมียมากจุ่งระมัดหมั้น                             ตัวตน

มันย่อมหามนต์ดล                                            คิดร้าย

รักนักมักหลงกล                                           การเสน่ห์

ควรประหยัดหย่าหง้าย                              จักสิ้นเสียตัว

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร