หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๕) ทำให้ดีที่สุด

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2559

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๕)
ทำให้ดีที่สุด

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๕) ทำให้ดีที่สุด , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     ในโลกนี้มีนักพูดอยู่มากมาย หลายคนสามารถพูดโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังได้ดี จนทำให้เกิดความคล้อยตามสิ่งที่เขาพูดได้ แต่จะหาคนที่พูดอย่างไรทำอย่างนั้น ทำอย่างไรพูดอย่างนั้นยากยิ่งนัก จึงทำให้เกิดปัญหาในสังคมอย่างต่อเนื่อง
 

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๕) ทำให้ดีที่สุด , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     นับเป็นบุญของพวกเราที่ได้มาพบหลวงพ่อทั้งสองที่คำพูดและการกระทำของท่าน ล้วนเป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่างให้กับเราได้ ทำให้เราเกิดกำลังใจที่จะสร้างบารมี เพราะเห็นว่าในยุคปัจจุบัน ผู้ที่ตั้งใจทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันยังมีอยู่
 

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๕) ทำให้ดีที่สุด , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     ในช่วงที่อาตมาไปฝึกงานที่อาศรมบัญฑิต หลวงพ่อทัตตชีโวได้สอนงานใน ๒ ลักษณะ คือ 

     ๑. สอนโดยการทำตัวอย่างให้ดู

     ๒. สอนโดยผ่านการเทศน์ การสอน การอบรม

     ในการสอนโดยการทำตัวอย่างให้ดูนั้น สิ่งที่อาตมาเห็นเป็นประจำ เป็นกิจวัตรของท่านคือ การแบ่งเวลาให้กับเรื่องที่สำคัญ ๒ เรื่อง คือ

     ก. นั่งธรรมะ เพื่อกลั่นตนเอง เป็นการทำประโยชน์ตน หากไม่มีกิจนิมนต์หรือเรื่องเร่งด่วน หลังฉันเช้า หลวงพ่อจะนั่งธรรมะไปจนถึงเพล

     ข. ค้นคว้าธรรมะ เพื่อเอามาสอนผู้อื่น เป็นการทำประโยชน์ท่าน ในช่วงบ่าย หลวงพ่อจะอยู่กับตำรา กับเอกสารต่าง ๆ บางครั้งจะเห็นท่านอยู่กับกระดาษแผ่นเดียวทั้งวัน แก้ไปแก้มา เมื่ออดสงสัยไม่ได้ อาตมาก็จะเข้าไปถามว่า

     “ หลวงพ่อครับ ผมเห็นหลวงพ่อพิจารณาเอกสารแผ่นนี้นานแล้ว มีอะไรหรือปล่าวครับ ”

     “ มันก็ไม่มีอะไรมาก ก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อเคยเทศน์แล้ว แต่อยากจะหาคำจำกัดความให้มันดีที่สุด ก็เลยต้องแก้ไปแก้มา วัน ๆ หลวงพ่อก็อยู่กับกระดาษไม่กี่แผ่นนี่แหละ ”

     “ ทำไมหลวงพ่อต้องให้เวลากับการแก้เอกสารนี้มากครับ ที่หลวงพ่อเทศน์ไป ก็ดีแล้วนี่ครับ ”

     “ มันก็แค่ใช้ได้ แต่หลวงพ่ออยากให้มันดีที่สุด อยากได้คำที่คนฟังแล้ว เข้าใจชัดเจน โดยไม่ต้องมีความลังเลสงสัยหรือเข้าใจไปเป็นอย่างอื่นได้ ”

     ทำให้อาตมาได้ข้อคิดว่า นี่คือการที่ท่านนำหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในทุกเรื่องแม้แต่การเทศน์สอน ท่านจึงต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง อยู่ตลอดเวลา
 

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๕) ทำให้ดีที่สุด , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     อาตมาเคยกราบเรียนถามท่านว่า 

     “ หลวงพ่อครับ หลวงพ่อก็เทศน์ไว้เยอะ ทั้งเทศน์ในวัด นอกวัด ทำไมหลวงพ่อไม่พิมพ์หนังสือออกมามาก ๆ ผมเห็นครูบาอาจารย์ท่านอื่น พอเทศน์เสร็จ ก็มีพิมพ์เป็นเอกสารออกมาเลย ”

     “ ลูกเอ้ย มันมีเรื่องที่สำคัญอยู่สองประเด็น ที่หลวงพ่อเทศน์ ๆ ไป บางเรื่องมันยังไม่ตกผลึก เลยทำเป็นหนังสือยังไม่ได้ อีกประการหนึ่งคือ หากพิมพ์ออกมาแล้ว มันเป็นตัวอักษร แก้ไขยาก เพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นหนังสือแต่ละเล่ม มันต้องแก้แล้วแก้อีก ปรับคำ ดูคำให้มันเหมาะสม ให้เหมาะกับทุกคนด้วย ”
 

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๕) ทำให้ดีที่สุด , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

      เพราะการที่หลวงพ่อท่านพิถีพิถันอย่างนี้ เมื่อคำสอนใดที่ได้ตีพิมพ์เป็นเล่มจึงล้วนแล้วแต่เป็นหนังสืออันทรงคุณค่า เหมาะกับการอ่านทบทวนหลาย ๆ รอบ และทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ดีที่สุด

 

ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก
อาสภกันโต ภิกขุ
๑๑ ต.ค. ๕๙
anacaricamuni.blogspot.ae

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0074242154757182 Mins