เลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยง

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2560

 

เลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยง,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

เลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยง

 

          คุณพ่อและกระผมเดินทางไปทำงานที่บาห์เรน เมื่อสร้างฐานะได้แล้ว เห็นว่าคุณพ่อเหน็ด

เหนื่อยมามาก อยากให้ท่านได้พัก จึงให้คุณพ่อเดินทางกลับมาอยู่ที่เมืองไทย และกระผมก็ได้

ดูแลค่าใช้จ่ายให้คุณพ่อได้ใช้อย่างพอเพียง

 

      แต่ด้วยความที่คุณพ่อเป็นคนขยัน ไม่ชอบอยู่เฉยๆ พอท่านกลับมาถึงเมืองไทยได้ไม่นาน

ก็เปิดเล้าหมูเล้าไก่ แต่ต่อมาเลิกกิจการไปเพราะขาดทุน


       ปัจจุบันคุณพ่อเปิดฟาร์มเลี้ยงจระเข้  มีจระเข้กว่า ๓๐๐ ตัว นอกนั้นยังเพาะพันธุ์ลูกสุนัขขาย

เปิดบ่อปลา เปิดกรงนก และยังมีแผนการเปิดคอกเลี้ยงวัวอีกด้วย

 

         กระผมจะมีส่วนในบาปกรรมนี้ไหม เพราะเงินส่วนหนึ่งที่กระผมส่งไปให้ คุณพ่อใช้จ่ายท่าน

ก็นำไปซื้ออาหารให้สัตว์เหล่านั้นด้วย โดยที่กระผมไม่ได้มีจิตอนุโมทนากับสิ่งที่ท่านทำเลยครับ

 

           

               คุณครูไม่ ใหญ่

               คุณพ่อเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย เช่น เพื่อฆ่าบ้างเพื่อดูเล่นบ้าง เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่

 

               ต่อมาทำฟาร์มจระเข้ เพาะพันธ์ลูกสนุัขขาย เปิดบ่อปลา เปิดกรงนก และคอกวัวเป็นต้นนั้น

ท่านก็จะมีวิบากกรรม คือ ถ้าเลี้ยงสัตว์ไว้ขายให้เขาฆ่านั้น ก็จะทำให้เจ็บป่วยมีอาการทุกข์ทรมานมาก

ตอนก่อนจะตายแล้วก็จะอายุสั้น

 

              ลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมทางตรง แต่ก็มีวิบากกรรมทางอ้อม เพราะเจตนาของลูกต้องการเลี้ยง

ดูบิดามารดาเท่านั้น ส่วนเงินที่ท่านได้รับไปจากลูกแล้ว ท่านจะเอาไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของท่าน

ไม่เกี่ยวกันจ้ะ

 

               ส่วนวิบากทางอ้อมก็คือ อาจจะต้องมาดูแลบุพการีหรือหมู่ญาติที่มีโรคภัยไข้เจ็บมาก

เพราะกรรมปาณาติบาต ทำให้ต้องเสียเงินทอง เวลา และอารมณ์
 

 

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่5 อย่างงี้ บาปมั้ย

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 

 Total Execution Time: 0.012362933158875 Mins