อย่าล่วงเกินผู้น้อย

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2547

หญิงทาสทางทาสใช้                         โดยควร

 

อย่าและเล็มลามลวน                                           วากเว้

รู้รสก่อเชิงชวน                                                  ใช้ยาก

ดังแมลงป่องจระเข้                                ก่งแหง้งอนหาง
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร