ไม่ได้รับความรักความเคารพ

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2560

 ไม่ได้รับความรักความเคารพ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน


     ไม่ได้รับความรักความเคารพ

      คุณพ่อของสามีทำกรรมใดมา จึงไม่ได้รับความรักความเคารพจากลูกๆ และภรรยาเลย แต่เหตุใดเมื่อเสียชีวิตแล้วสามีของลูกกลับมารักพ่อ และคอยทำบุญให้คุณพ่อตลอดคะ

        คุณครูไม่ใหญ่

      ตอนมีชีวิตอยู่ พ่อของสามีไม่ได้รับความรักเคารพจากบุตรภรรยาเลย เพราะขาดบุญดูแลบิดามารดา และมักจะทำทานด้วยความไม่เคารพ อีกทั้งมักจะพูดให้บิดามารดาเจ็บชํ้านํ้าใจอีกด้วย รวมทั้งขาดบุญเลี้ยงดูบุตรภรรยาให้ดีในอดีตมาส่งผล

        แต่พอเสียชีวิตไปแล้ว ลูกชายกลับมารักพ่อและคอยทำบุญให้พ่อตลอด เพราะในชาติเดียวกันนั้น ก็มาคิดได้ตอนที่พ่อตายแล้ว และทำบุญให้พ่อในภายหลังเช่นเดียวกันวิบากกรรมนี้มาส่งผล ให้ลูกชายของตนทำอย่างนี้บ้าง


 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0064537485440572 Mins