สวดมนต์

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2560

สวดมนต์,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

สวดมนต์    
 

๑๑. สวดมนต์

    ถาม
     การสวดมนต์เช้า-เย็น นั่งสมาธิก่อนนอน มีที่มาอย่างไร

    ตอบ
 ที่มาของการสวดมนต์เช้า-เย็น ก่อนนั่งสมาธินั้น คือสมัยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ พระองค์มักให้โอวาทแก่ พระภิกษุและประชาชนที่มาเฝ้าเป็นประจำทั้งเช้าทั้งเย็น พอพระองค์ปรินิพพานไปแล้วจะหาใครให้โอวาทอย่างพระองค์ไม่มี

             คณาจารย์รุ่นหลังก็เลยคิดแก้ไข โดยนำเอาโอวาทของพระพุทธองค์ที่ให้ในสมัยที่ทรงประกาศพระศาสนา มาเรียบเรียงเป็นบทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า- ทำวัตรเย็น เพราะฉะนั้นการที่เราสวดมนต์ทำวัตร เช้า-ทำวัตรเย็นจริงๆแล้วก็คือสวดทบทวนโอวาทที่พระองค์ตรัสเอาไว้ ในสมัยที่ยังทรงพระชนม์อยู่นั่นเอง ซึ่งมีประโยชน์ คือ

             ๑. ทำให้ไม่ลืมคำสั่งสอน
         ๒. ทำให้มีโอกาสได้ไตร่ตรองคำสั่งสอนทุกถ้อยคำ เมื่อไตร่ตรองแล้ว ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นตามส่วน แล้วเรื่องที่พระองค์สอนก็เป็นเรื่องที่ควรรู้ควรเห็นนี่นะคือรู้แล้วก็ยิ่งเป็นสุขกายสุขใจยิ่งขึ้นไปอีก

             เพราะฉะนั้นเมื่อเราสวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นทุกวัน ได้ทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันใจมันก็ชุ่มชื่น แล้วพอเรานั่งสมาธิต่อจะทำให้ใจเป็นสมาธิได้เร็วขึ้น

 

 

 

จากหนังสือไขข้อข้องใจ