บวชพระใครได้บุญ "บุญที่ลูกได้กับพ่อแม่ได้เป็นคนละส่วนกัน"

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2560

บวชพระใครได้บุญ  "บุญที่ลูกได้กับพ่อแม่ได้เป็นคนละส่วนกัน",วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

บวชพระใครได้บุญ  "บุญที่ลูกได้กับพ่อแม่ได้เป็นคนละส่วนกัน"

   ๑๖.บวชพระใครได้บุญ  "บุญที่ลูกได้กับพ่อแม่ได้เป็นคนละส่วนกัน"

  ถาม
   คนไทยเราเชื่อกันว่า  การบวชพระลูกชาย เป็การทดแทนบุญคุณพ่อแม่  แต่กระผมยังนึกไม่ออกว่า จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างไร  ก็เห็นๆกันอยู่ว่า บวชแล้วก็ไปบิณฑบาต ไปทำความดีตามลำพัง ทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งครอบครัวเสียด้วยซ้ำ
                                                                                                                      "คนรุ่นใหม่"

  ตอบ
   เรื่องความเชื่อ ใครจะเชื่ออยางไรก็เรื่องของเขา  ส่วนเราซึ่งเป็นชาวพุทธ และเป็นคนรุ่นใหม่จะตัดสินใจ
เชื่ออย่างไรควรพิจารณาดูเหตุผล 


       เหตุผลตามหลักของพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่า  ใครทำดีคนนั้นก็ได้ดี  ใครทำชั่วคนนั้นก็ได้ชั่ว  ใครทำ
ใครได้  ลูกบวชลูกต้องได้บุญในฐานะที่ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ส่วน
คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามลูก  บุญส่วนหนึ่งจึงไม่ได้ แต่จะได้บุญส่วนอื่น  คือ "ได้บุญ
ที่สนับสนุนให้ลูกบวช"  และในฐานะที่ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามลูก  บุญส่วนหนึ่งจึงไม่ได้ แต่จะได้บุญส่วนอื่น คือ "ได้บุญที่
สนับสนุนให้ลูกบวช" และในฐานะที่ลูกบวชแล้วก็เลยตามไปตักบาตรให้ด้วยความเป็นห่วงพระลูกชาย ครั้น
เมื่อไปตักบาตรแล้วก็ไม่ได้ตักให้เฉพาะพระลูกชายของตัวเองหรอก  ตักบาตรให้พระองค์อื่นๆด้วย ท่านเลย
ได้บุญจากการให้ทาน คุณพ่อคุณแม่บางคนด้วยความเป็นห่วงลูก  จึงตามพระลูกชายไปอยู่วัดตั้งครึ่งค่อนวัน
เกือบทุกวันก็เลยได้โอกาสฟังเทศน์ได้ความรู้เรื่องบุญ เรื่องบาป ทำให้รักบุญกลัวบาปมากยิ่งขึ้น ท่านจึงได้บุญ
ตรงนีอีกส่วนหนึ่ง หรือไหนๆ ก็มาถึงวัดแล้วเห็นญาติโยมคนอื่่นๆที่มาวัดเขาถือศีล เจริญภาวนา เขานั่งสมาธิ
กัน ก็เลยทำตามเขาไปด้วย ได้เข้าพวกเข้าหมู่เป็นนักปฏิบัติธรรมไป เพราะฉะนั้นนอกจากท่านจะได้บุญจาก
การตักบาตร ทำทานแล้ว ท่านยังได้บุญจากการรักษาศีล เจริญภาวนาอีกด้วย

      บุคคลที่เกิดขึ้นคนละลักษณะกันคนละส่วนกัน แต่ว่าก็ได้บุญนะ ยกเว้นคุณพ่อคุณแม่บางคนลูกจะบวช
ท่านอยู่เฉยๆ คิดว่าเราได้บุญจากพระลูกชายแล้ว ไม่ได้หรอกนะ ลูกบวชลูกก็ได้บุญ พ่อแม่ไม่ได้บวช แล้ว
ก็ไม่ได้สนับสนุนไม่ได้ตามไปฟังเทศน์ที่วัดจึงไม่ได้บุญแต่ก็มีเหมือนกันที่มา  หรือพระลูกชายเทศน์ให้ฟังถึงบ้านก็เลยชื่นใจยอม ทำตามที่ลูกสอน นั่นแหละคุณพ่อคุณแม่จึงได้บุญตรงนั้น

 

 

 

จากหนังสือ ไขข้อข้องใจ

  

 Total Execution Time: 0.0010394692420959 Mins