ถ้อยคำ ๗๒ นำใจใส

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2560

  ถ้อยคำ ๗๒  นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

    ถ้อยคำ ๗๒  นำใจใส

 

   ฟ้ามืดแต่ใจอย่ามืด ฟ้ามืดไม่น่ากลัวเท่ากับใจมืด


   ฝนตกแต่ใจอย่าตก ฝนตกไม่น่ากลัวเท่ากับใจตก


   ตัวเปียกแตใจอย่าเปียก ตัวเปียกไม่น่ากลัวเท่าใจปวกเปียก

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 Total Execution Time: 0.009314767519633 Mins