ถ้อยคำ ๗๘ นำใจใส

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2560

  ถ้อยคำ ๗๘  นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 


   ถ้อยคำ ๗๘  นำใจใส


   เวลาได้เร่งตัวของมันเองอยู่แล้ว

   ดังนั้นเวลานั่งสมาธิ ไม่ต้องไปเร่งอะไร

   ให้ประคองใจไปเรื่อย ๆ

    อย่างมีสติคือ แตะเบา ๆ และดูเฉย ๆ เรื่อยไป
 
    รักอย่างอื่น ย่อมผิดหวัง รัก สัมมา อะระหัง ย่อมสบาย

 

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ