ชวนน้องทำบุญ

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2560

ชวนน้องทำบุญ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

   ชวนน้องทำบุญ


    ลูกพยายามทำหน้าที่กัลยาณมิตรทุกวิถีทางให้กับน้องๆ ทั้งสามคนมาเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อให้เขามีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ลูกจะทำอย่างไรจึงจะสำเร็จคะ


    คุณครูไม่ใหญ่

  ลูกต้องพยายามเป็นกัลยาณมิตรให้น้องๆ ทุกวิถีทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งหยาบและละเอียด หยาบ คือ ค่อยๆ แนะนำชักชวนอธิบายให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ค่อยๆ แนะนำอย่างใจเย็นและอดทน ส่วนละเอียดก็คือเวลาลูกจะทำบุญก็ให้ใส่ชื่อน้องทั้งสามบ้าง หรือทำบุญทุกบุญแล้วก็อธิษฐานให้น้องๆ ได้มาสร้างบารมีร่วมกันกับหมู่คณะ

 ทำอย่างนี้ควบคู่กันไปทั้งหยาบและละเอียด แต่ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของลูก จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ อยากจะเอาอย่างบ้าง

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 

 Total Execution Time: 0.0011381189028422 Mins