คำพูดเจรจา

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2549

 

วัดข้างเบื้องบาทรู้                             จักสาร

วัดอุทกชักระมุทมาลย์                           แม่นรู้

ดูครูสดับโวหาร                               สอนศิษย์

ดูตระกูลเผ่าผู้                         เพื่อด้วยเจรจา

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร