ระวังภัยวัยเบญจเพส

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2560

ระวังภัยวัยเบญจเพส,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 


ระวังภัยวัยเบญจเพส

 

    ทำไมคนโบราณมักพูดว่า วัยเบญจเพส ให้ระมัดระวังตัว ให้ทำบุญเผื่อไว้ บางคนอาจจะตาย หรือป่วยหนักในอายุช่วงนี้ หรือบางคนก็ได้ดิบได้ดีไปเลย แล้วจริงๆ เป็นอย่างไรและต้องทำอย่างไรเมื่อถึงวัยเบญจเพสคะ

     คุณครูไม่ใหญ่

   คนโบราณมักจะพูดว่า วัยเบญจเพสให้ระวังตัวนั้น ก็เพราะว่าเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่น ที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งบางครั้งกายเป็นผู้ใหญ่แต่ใจยังเป็นวัยรุ่นใจร้อนอยู่ ก็อาจจะดำเนินชีวิตผิดพลาดได้ง่าย ทำให้
ประสบเภทภัยได้มาก แต่วัยรุ่นบางคนก็เป็นคนมีเหตุผล อารมณ์เย็น จึงทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

    เมื่อถึงวัยนี้ สิ่งที่ควรทำ คือ จะทำอะไรก็ต้องมีสติพิจารณาให้ดี อย่าใช้อารมณ์นำหน้า ต้องใช้ปัญญานำหน้า และที่สำคัญต้องศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบบัณฑิต
นักปราชญ์ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 8 ความใช่-ความเชื่อ

คุณครูไม่ใหญ่

๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


 

 Total Execution Time: 0.00098393360773722 Mins