บทความบทความวาไรตี้ : ถ้อยคำ ๑๔๐ นำใจใส

ถ้อยคำ ๑๔๐ นำใจใส

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2560

 

ถ้อยคำ  ๑๔๐  นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

               

ถ้อยคำ  ๑๔๐  นำใจใส

 

 แม่อบรมลูก จึงจะได้ลูกที่ดี เราอบรมใจ จึงจะได้ใจที่ดี
  
        ชีวิต คือ การฝึกฝน แม้ว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่ก็ตาม

          เรื่องข้างในมีอีกเยอะ อย่าไปเลอะเรื่องข้างนอก    

 ชีวิตภายใน คือ ชีวิตใหม่ที่เสรี

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ