ถ้อยคำ ๑๔๐ นำใจใส

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2560

 

ถ้อยคำ  ๑๔๐  นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

               

ถ้อยคำ  ๑๔๐  นำใจใส

 

 แม่อบรมลูก จึงจะได้ลูกที่ดี เราอบรมใจ จึงจะได้ใจที่ดี
  
        ชีวิต คือ การฝึกฝน แม้ว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่ก็ตาม

          เรื่องข้างในมีอีกเยอะ อย่าไปเลอะเรื่องข้างนอก    

 ชีวิตภายใน คือ ชีวิตใหม่ที่เสรี

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ