ทิด

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2546

 


.....ทิด เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่สึกจากพระไป เช่น ทิดบุญ ทิดเกิด

.....ทิด เป็นคำใช้เฉพาะผู้ที่สึกจากพระเท่านั้น ถ้าสึกจากสามเณรไม่นิยมเรียกว่าทิด

.....ทิด นัยว่าเป็นคำสูง เป็นคำยกย่อง เพราะเป็นคำกร่อนมาจากคำว่า "บัณฑิต" ที่แปลว่า ผู้มาบวชเรียนแล้วย่อมรู้ธรรม รู้ดีรู้ชั่ว รู้บาป บุญคุณโทษ และรู้จักแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักศาสนาดีแล้ว