ทิด

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2546

 


.....ทิด เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่สึกจากพระไป เช่น ทิดบุญ ทิดเกิด

.....ทิด เป็นคำใช้เฉพาะผู้ที่สึกจากพระเท่านั้น ถ้าสึกจากสามเณรไม่นิยมเรียกว่าทิด

.....ทิด นัยว่าเป็นคำสูง เป็นคำยกย่อง เพราะเป็นคำกร่อนมาจากคำว่า "บัณฑิต" ที่แปลว่า ผู้มาบวชเรียนแล้วย่อมรู้ธรรม รู้ดีรู้ชั่ว รู้บาป บุญคุณโทษ และรู้จักแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักศาสนาดีแล้ว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร