ถ้อยคำ ๑๕๖ นำใจใส

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2560

ถ้อยคำ  ๑๕๖  นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 


ถ้อยคำ  ๑๕๖  นำใจใส


   เรื่องน่ากลุ้ม เราไม่กลุ้ม ก็ไม่กลุ้ม

 

    เรื่องไม่น่ากลุ้ม เรากลุ้ม มันก็กลุ้ม

 


ให้เป็นมโนภาพในใจไปก่อน

 

  ให้ "เหมือนมี" ไปก่อน แล'วจะ "มีเหมือน"

 

   ถ้าใจบอก "เหมือนไม่มี" ก็จะ "ไม่มีเหมือน"

 

ให้เป็นภาพแห่งความรู้สึก

 

ให้เป็นภาพแห่งความคิด

 

ให้เป็นภาพแห่งความฝัน

 

หรือเป็นภาพแห่งความจำไปก่อน

 

     แล้วจะพัฒนาจากภาพแห่งความรู้สึก

 

   กลายเป็นความรู้แล้งในภายหลัง

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ