ถ้อยคำ ๑๙๓ นำใจใส

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2560

 ถ้อยคำ ๑๙๓  นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

 

 ถ้อยคำ ๑๙๓  นำใจใส

 

 

  สุข ต้องคู่ ความสงบ

 

      สุขใดไร้ความสงบสุขนั้นไมใช่สุขแท้จริง

 

    สุขต้องคู่กับความสงบ จึงจะเป็นสุขแท้

 

  ความสุข ความสงบ ความบริสุทธิ์ต้องไปด้วยกัน

 

  สงบมาก บริสุทธิ์มาก สุขก็มาก

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ