บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๕

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2560

 

บุญจะนำเราไปสู่สุคติภพ

 

จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑