กามวิตก

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2560

กามวิตก
         เวลากระผมนั่งสมาธิ หรือเดินจงกรม มักจะปรากฏภาพในอดีตที่ไม่ดี เช่น การทำผิดศีลข้อ ๓ เป็นเพราะเหตุใดและกระผมควรจะแก้ไขอย่างไรครับ

 

คุณครูไม่ ใหญ่
         เวลาลูกนั่งสมาธิ เดินจงกรม มักจะมีภาพที่ทำผิดศีลข้อที่ ๓ เสมอ เพราะว่าตอนก่อนบวชลูกได้สั่งสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้ จึงทำให้เกิดกามวิตกในช่วงนั่งสมาธิ ก็อย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้น ให้มีสติรู้เท่าทันจ้ะ จะแก้ไขก็ให้นึกถึงความเป็นจริงของสังขารร่างกายว่า มันมีความเสื่อมเป็นธรรมดา เป็นของไม่งาม ต้องทำความสะอาดกันทุกวัน เป็นรังแห่งโรค เป็นทางมาแห่งพันธนาการของชีวิตและปัญหาต่างๆ เป็นต้น แล้วก็ให้เปลี่ยนอารมณ์มาสั่งสมการนึกถึงดวงใสๆ หรือองค์พระใสๆ บ่อยๆ ไม่ช้าสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปเองจ้ะ

 

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร