ด่าพ่อลับหลัง

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2560

ด่าพ่อลับหลัง
          น้องชายเป็นคนเจ้าโทสะ และมักด่าหยาบคาย เคยแม้กระทั่งด่าพ่อลับหลัง จะทำให้มีวิบากกรรมอย่างไร บุญทุกบุญที่ลูกพยายามทำให้เขา จะช่วยเขาได้บ้างไหมคะลูกเปิดทีวีช่อง DMC ให้เขาได้ยิน แต่ก็ไม่ได้ผลอะไร ไม่ทราบว่าจะมีวิธีใดที่จะทำให้เขาคิดได้ และหันกลับมาสร้างบุญได้คะ

คุณครูไม่ใหญ่
           น้องชายเป็นคนเจ้าโทสะ มักด่าหยาบคาย เคยด่าพ่อลับหลัง จะทำให้มีวิบากกรรมคือ ถ้าไม่รีบแก้ไขจะไปตกในมหานรกขุมวจีกรรม ขุม ๔ บุญทุกบุญที่ลูกพยายามทำให้เขาก็ช่วยได้บ้าง แต่ก็ต้องใช้เวลาเพราะจิตเขาไม่ค่อยเปิด เนื่องจากไม่ค่อยมีบุญในพระพุทธศาสนา จะทำให้เขาหันกลับมาสร้างบุญ ลูกก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้เขาอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง อดทน ใจเย็นๆ สักวันหนึ่งบุญเก่าเขาตามมาทัน ใจเขาก็จะเปิด

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.010025751590729 Mins