อยากทำหน้าที่กัลยาณมิตร

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2560

อยากทำหน้าที่กัลยาณมิตร
          ผมตั้งใจอยากแปลธรรมะของหลวงพ่อเป็นภาษาอาหรับเพื่อขยายธรรมะไปทั่วโลกผมมีบุญพอที่จะได้ทำงานนี้หรือไม่อย่างไรผมทำธุรกิจค้าขายและรับติดจานดาวเทียมควรทำอย่างไรให้งานก้าวหน้า ผมจะขยาย DMC ไปให้ชาวมุสลิมทั้งในและนอกอิรักได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรครับอานิสงส์จากการขยาย DMC คืออะไร

 

คุณครูไม่ใหญ่
           ลูกตั้งใจแปลธรรมะเป็นภาษาอาหรับเพื่อขยายธรรมะไปทั่วโลกนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีลูกก็พอมีบุญด้านนี้ แต่ก็ให้ค่อยๆ ทำไปอย่างสบายๆลูกทำธุรกิจค้าขายและติดดาวเทียมในชาตินี้ลูกก็สามารถทำได้ดีอยู่แล้ว แต่ก็ให้
ค่อยๆ ทำไป เพราะอดีตก็เคยเป็นนักธุรกิจใหญ่ด้วยบุญดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้นก็ค่อยๆหาคนที่เก่งและดี มีอุดมการณ์เดียวกันมาร่วมงาน ค่อยๆ ศึกษาเรียนรู้ ค่อยๆ เติบโตเดี๋ยวก็ดีเองอานิสงส์ของการขยาย DMC โดยย่อก็คือได้รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ พวกพ้องบริวารหมู่ญาติที่ดี มีดวงปัญญา และจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนา ปิดอบายไปสวรรค์ เป็นต้น

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙