ถูกคนนินทา

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2560

ถูกคนนินทา
          ปัจจุบันลูกสาวคนที่สองอายุ ๑๓ ปีแล้วคราวใดที่เธอถูกเพื่อนนินทา เธอจะทนไม่ได้อย่างมาก แม้จะไม่แสดงออกที่โรงเรียน แต่จะกลับมาระบายและบ่นกับลูกที่บ้านเป็นประจำ ทำไมเขาจึงเป็นเช่นนี้ และจะแก้ไขได้อย่างไรคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
         ลูกสาวมักจะทนการถูกนินทาไม่ได้ต้องมาระบายให้ตัวลูกฟังเป็นประจำ เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง กับติดนิสัยทนไม่ได้มาข้ามชาติด้วยจะแก้ไขก็ให้รู้จักปล่อยวาง แล้วหมั่นนั่งสมาธิแผ่เมตตาและให้อภัย เพราะคนยังมีกิเลสก็ต้องตกอยู่ในโลกธรรม ๘ ประการ ซึ่งเป็นธรรมประจำโลกหรือเป็นของคู่โลกนี้
คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีคน สรรเสริญ มีคนนินทา มีสุข มีทุกข์ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเราก็ทำมาอย่างนี้ช่วงไหนที่เราสร้างมหาทานบารมี เราก็มีลาภ ช่วงไหนหยุดทำก็เสื่อมลาภ เพราะไม่มีบุญรองรับสมบัติ ยศก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น อย่าเสียเวลาที่จะแก้ไขคนอื่นเลย มาแก้ไขตนเองดีกว่า มนุษย์เสียเวลาไป
มากกับการพยายามที่จะไปแก้ไขข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์ แต่กับข้อผิดพลาดของตัวเองไม่ค่อยจะแก้ไข ทั้งๆ ที่หากแก้ไขตัวเราเองได้แล้วจะเป็นสุขใจ แต่มนุษย์ไม่ค่อยชอบแก้ไขตนเอง ชอบแก้ตัวมากกว่า

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐